Nabycie Nieruchomości

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń

Podstawa prawna

- art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

- art. 28 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości stanowiącej własności Gminy Krzywiń.

 

Opłata

Bez opłat.

 

Termin odpowiedzi

30 dni.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń  

Arkadiusz Kaczmarek, pokój nr 14, tel. (065) 5170 525 wew. 23.

  

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości następuje w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W trybie bezprzetargowym wymagane jest złożenie wniosku przez zainteresowane osobę. Każdorazowo zgodę na zbycie nieruchomości w drodze uchwały wyraża Rada Miejska Krzywinia.

 

Załączniki

 

Wniosek o nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń

Wniosek o nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzywiń - PDF