Wypis i Wyrys ze Studium lub MPZP

WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.   Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.   Załączniki:

  • nie są wymagane

II. OPŁATY

 

Opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.):

 

Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

1)     od wypisu:

a) do 5 stron                                            -  30,- zł

b) powyżej 5 stron                                    -  50,- zł

2)     od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część

    odpowiadającą stronie formatu A-4           - 20,- zł

b) nie więcej niż                                        - 200,- zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń

Bank Spółdzielczy Kościan o/Krzywiń  nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 .

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI

 

14 dni (wydanie wyrysu i wypisu)

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej – Tomasz Fecak,

pokój nr 14, tel. 065 5170 525 wew. 252

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 

Załącznik:

 

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego - PDF