rok 2012

Zmiany Budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok

UCHWAŁY:
 

Uchwała Nr XXI/116/2012 z dnia 28 marca 2012 roku

Uchwała Nr XXII/117/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/134/2012 z dnia 28 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXIV/141/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/117/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIV/144/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/134/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIV/145/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku 
 

Uchwała Nr XXVII/154/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/144/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVII/155/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/145/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVII/156/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Uchwała Nr XXIX/164/2012 z dnia 29 października 2012 roku
Uchwała Nr XXXI/170/2012 z dnia 30 listopada  2012 roku
 Uchwała Nr XXXII/177/2012 z dnia 21 grudnia  2012 roku
 

ZARZĄDZENIA:

 

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie planów finansowych na 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku
Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 29 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku

 Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku 

Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych: Uchwałą Nr XXIV/144/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/145/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku i Uchwałą Nr XXVII/155/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

 

Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania planów finansowych jednostek.

Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 11 września 2012 roku

Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 18 września 2012 roku  

Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 28 września 2012 roku 

Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 19 października 2012 roku

Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 30 października 2012 roku

 

Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 października 2012 roku sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXIX/164/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

 Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 8 listopada  2012 roku

 Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 22 listopada  2012 roku

Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXI/170/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXII/177/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

 Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

 

Lista wiadomości