rok 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Uchwała Nr XVIII/92/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023

 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2012 roku

 

ZMIANY:

Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023.

Uchwała Nr XXIX/165/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023. 

Uchwała Nr XXXII/176/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023.

Lista wiadomości