rok 2011

Zmiany Budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok

UCHWAŁY:

Uchwała Nr VI/33/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 10 maja 2011 roku

Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok,

Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku,

Uchwała Nr XII/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku,

Uchwała Nr XIV/76/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,

Uchwała Nr XVI/88/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku.

 

ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych na 2011 rok

Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku

Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku

 Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr VII/46/2011 z dnia 10 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku

 

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 8 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 19 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 19 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 7 października 2011 roku

Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 r.

Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XII/70/2011 z dnia 27 października 2011 roku.

Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 28 października 2011 roku

 Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku

Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 14 listopada 2011roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011r.

Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XIV/76/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku.

Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2011 roku.

 

 

 

Lista wiadomości